Embla vid en restaurangbrygga på Turkiets västkust
Segling år 2006

Båten blev seglingsklar i juli och vi seglade under sommaren och hösten till Grenå, Kiel, Hirtshals och Lilla Kornö. Sammanlagt 1100 nm.

Grenå
Den första seglingen gick till Grenå med god vind så vi fick tillfälle att testa seglingsegenskaperna. En duva på väg över Kategatt tog chansen att vila en stund.
Kiel
Den andra seglingen gick till Kiel för bunkring Under Stora Bält-bron
Hirtshals
Nattsegling i månsken Läns i god fart Här passerar vi Vinga på hemvägen
Lilla Kornö
Väl skyddad ankarvik Lilla Kornö i september, en idyll Hummerpremiär

Senast ändrad: 2013-05-06